Quản lý tài sản, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật trên nền không gian địa lý

Ngày nay, hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) đã được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành nghề như quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giao thông vận tải, quản lý mạng lưới cung cấp điện, cung cấp nước sạch, an ninh quốc phòng, phòng chống ngập lụt, cung cấp dịch vụ công,… Từ những thông tin số, trên cơ sở tọa độ của dữ liệu đầu vào, GIS hỗ trợ các nhà quản lý đánh giá được hiện trạng của các đối tượng để có thể ra quyết định một cách chính xác hơn.

InforEAM là một giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp (Enterprise Asset Management [EAM]) với phần lõi là quản lý bảo dưỡng thiết bị (Computerized Maintenance Management System [CMMS]). Nhu cầu của các doanh nghiệp ứng dụng GIS vào quản lý tài sản và thiết bị xuất phát từ thực tế những tài sản này thường được bố trí phân tán trên một vùng địa lý rộng lớn. Điều này đặt ra nhu cầu phải có một giải pháp tập trung trên nền GIS để quản lý các tài sản có giá trị của mình.

Quản lý tài sản trên nền thông tin địa lý là một xu thế quản lý đa nhiệm trên cùng một nền tảng đang ngày càng phát triển hiện nay. Xu hướng này coi GIS là nền tảng và cơ sở dữ liệu chính để quản lý những tài sản bị phân tán trên những vùng địa lý khác nhau. Hệ thống InforEAM được tích hợp trên nền tảng này để quản lý chuyên sâu hơn các loại thiết bị, tài sản đó, với những tính năng của EAM và CMMS.

Khi được tích hợp với GIS, người sử dụng InforEAM và GIS có thể làm việc ngay trên cùng môi trường như:

Tìm kiếm tài sản trên bản đồ:

 • Tìm kiếm theo: Địa chỉ, Tên/Loại Tthiết bị, Đặc điểm Ttuyến tính, Giá trị tài sản, Tọa độ/Đặc điểm địa lý
 • Lựa chọn trên bản đồ;.
 • Xem toàn cảnh bố trí tài sản trên bản đồ;.
 • Thao tác Zoom (In/Out), Pan;.
 • Theo điểm lựa chọn;.
 • Lịch sử chọn;.
 • Lựa chọn theo tính năng;.
 • Theo sơ đồ;.
 • Tham số đo;.
 • Nhận dạng;.
 • Xem địa chỉ gần nhất;.
 • Hiển thị lớp;.
 • Hiển thị chú giải (Legend).

Xem Phiếu công việc (WO): Từ GIS

 • Xem các sự kiện liên quan đến tài sản do InforEAM quản lý trong một vùng tìm kiếm;
 • Truy xuất đến thông tin chi tiết của WO từ GIS.

Khởi tạo WO từ GIS:

 • Truy xuất trực tiếp tới WO;.
 • Tạo nhanh các WO (Các WO này có thể được tự động đính kèm vùng bản đồ nơi cần thực hiện công việc theo định dạng PDF).

Lập lịch WO từ GIS:

 • Định vị và lập lịch WO trên cùng một vùng địa lý.

Định tuyến cho một danh mục công việc cần thực hiện theo vị trí địa lý thuận lợi nhất từ GIS

 • Dựa trên những thiết bị được lựa chọn cần được bảo dưỡng, hệ thống sẽ tính toán và lập một đường đi thuận lợi nhất theo vị trí địa lý nơi triển khai những công việc bảo dưỡng đó.

Thông tin địa lý từ InforEAM

 • Hiển thị chi tiết thông tin địa lý;
 • Hiển thị các thông tin tuyến tính.

Xem bản đồ từ Phiếu công việc từ InforEAM

 • Xem chi tiết thiết bị;
 • Chỉnh sửa điểm bắt đầu và điểm cuối, bổ sung các tuyến đường và các thông tin liên quan;
 • Gắn tài liệu bản đồ vào WO dưới dạng PDF.

Giải pháp sau khi được triển khai sẽ giúp người quản lý đồng bộ hóa dữ liệu trên cùng một nền tảng để theo dõi công việc, cũng như lịch sử tiến trình của công việc đó, trên từng vùng không gian địa lý. Ngoài ra, giải pháp cũng hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản doanh nghiệp bằng nhiều cách lọc dữ liệu hai chiều, để cho ra một hệ thống báo cáo hợp nhất về tài sản doanh nghiệp.

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU