Tính năng nổi bật

Tích hợp liền mạch với quy trình làm việc của GeoMedia

Triển khai công cụ thu thập và chỉnh sửa dữ liệu 3D, giúp phong phú thêm chất lượng của nguồn thông tin có sẵn

Tốc độ xử lý vượt trội

Tối đa hóa nguồn lực nhờ tận dụng hệ thống xử lý phân tán và hệ thống lưu trữ hiệu suất cao

Hiệu năng tối ưu

Sử dụng ECW trong nén ảnh có thể giảm tới 95% dung lượng gốc trong khi vẫn giữ nguyên được chất lượng hình ảnh, đáp ứng tốt các yêu cầu về công suất xử lý cho các dự án lớn.

Videos

Nghiên cứu tình huống

Chuẩn hóa các quy trình trắc địa ảnh cho khảo sát bom mìn, Northern Ireland

Tìm hiểu thêm »