Thực hiện dự án một cách nhanh chóng đối với các công ty thiết kế và vận hành công trình, giúp giảm thiểu ít rủi ro hơn đối với chủ đầu tưừ là chìa khóa của thành công. SmartPlant Electrical là một giải pháp hướng dữ liệu, chuẩn hóa và theo đặc thù của từng công đoạn thiết kế, có thể giúp người sử dụng đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành công việc của mình.
SmartPlant Electrical được xây dựng trên cơ sở 02 module cho phép quản lý toàn bộ các giai đoạn của công trình từ thiết kế đến vận hành nhà máy.

Module Cơ bản

Tự động tạo ra các bản vẽ và sơ đồ điện giúp người dùng có thể mở rộng hoặc tối ưu hóa hệ thống điện theo các kịch bản “Nếu-Thì”

Quản lý và ứng dụng các tiêu chuẩn ngành hoặc của riêng nhà máy

Tạo, tổ chức và quản lý khối lượng lớn dữ liệu cũng như thông số đầu vào hoặc sử dụng những dữ liệu đó trên một nền tảng duy nhất

Module Chi tiết

Tự động đồng bộ dữ liệu khi có những thay đổi trong thiết kế, trong sửa chữa và tự động sinh ra các bản vẽ theo các thay đổi dữ liệu tương ứng.

Kiểm tra, kiểm soát tính đúng đắn trong thiết kế thông qua các tiêu chuẩn quốc tế hoặc do người sử dụng thiết lập cho mỗi công trình.

Lưu trữ và tái sử dụng các dữ liệu làm tham chiếu cho các dự án khác nhau.

Tương thích với các phần mềm đồ họa: AutoCad, Microstation, Smart-Sketch.

Hỗ trợ thư viện chuẩn, có khả năng tùy biến phù hợp với chuẩn quốc tế thông dụng và tạo các thư viện riêng cho người sử dụng.

Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu theo các format của các phần mềm office thông dụng như Microsoft Excel, Word,…

SmartPlant Electrical giải quyết các yêu cầu đặc thù trong quá trình thiết kế điện để tự động hóa các quy trình công việc của người dùng, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành hoặc doanh nghiệp và quan trọng nhất là dữ liệu luôn cập nhật trong suốt vòng đời của công trình.