Bạn là nhà thầu thiết kế hoặc tổng thầu EPC và bạn đang tìm một giải pháp thiết kế cho từng khâu hoặc tổng thể dự án EPC? Giải pháp kỹ thuật của Truetech cung cấp một nền tảng và các công cụ thiết kế hoặc tính toán chuyên ngành từ khâu thiết kế, thi công, chế tạo, lắp đặt, chạy thử cho đến chuyển giao công trình. Đây là một giải pháp toàn diện hỗ trợ nhà thầu thiết kế cùng cộng tác trên một môi trường thiết kế chung nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như hiệu suất công việc chung.

Nền tảng thiết kế chung

Cho phép đội ngũ thiết kế cùng cộng tác trên một môi trường.

Công cụ thiết kế chuyên ngành

Giải quyết các tính toán chuyên sâu về điện, tự động hóa, đường ống, áp lực…

Tích hợp hệ thống

Dữ liệu chuyên ngành được trao đổi qua lại nhằm năng kcao năng suất giữa các phòng/ban chuyên môn.

Nghiệm thu, chạy thử

Tự động sinh ra các hạng mục nghiệm thu trên cơ sở dữ liệu thiết kế và cập nhật những sai khác trên nền tảng trong quá trình nghiệm thu.

Quản lý tài liệu/dữ liệu

Hỗ trợ nhà thầu quản lý tài liệu/dữ liệu thiết kế nhằm tránh khả năng sai sót hoặc trùng lặp.

Chuyển giao kỹ thuật số

Cho phép chuyển giao kết quả thực hiện dự án với những định dạng kỹ thuật số nguyên bản (native file).