Phát triển xây dựng, phát triển đô thị và quản lý cơ sở hạ tầng trên nền không gian địa lý (GIS) từ lâu đã được ứng dụng nhiều trên thế giới. Giải pháp sử dụng dữ liệu bản đồ, ảnh viễn thám kết hợp với quản lý tài sản nhằm kiểm soát những biến động vật lý trong một vùng không gian rộng lớn như đô thị, rừng, khai thác…

Phát hiện biến động

Phát hiện những biến động về cảnh quan đô thị, cảnh quan mặt đất của rừng, khai trường…

So sánh biến động

So sánh dữ liệu GIS trong một khoảng thời gian để cho ra kết quả thay đổi cảnh quan của các đối tượng.

Phát triển đô thị

Cung cấp bản đồ địa hình và hiện trạng khu vực phục vụ công tác quy hoạch đô thị.

Quản lý tài sản

Tài sản phân bố trên một không gian địa lý rộng lớn có thể được trực quan hóa trên giao diện bản đồ.