An ninh, an toàn trong nhà máy sản xuất là một trong những tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp. An ninh bao gồm quá trình kiểm soát những rủi ro xuất phát từ con người hoặc ngoại cảnh lên môi trường làm việc. An toàn bao gồm những quy trình quản lý như vận hành, ca làm việc hoặc bảo trì bảo dưỡng trong dây chuyền sản xuất. Các giải pháp kỹ thuật số được ứng dụng trong lĩnh vực trên sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích thực tế và thiết thực nhất trong việc nâng cao an ninh và an toàn trong lao động sản xuất.

Bảo vệ vòng ngoài

Truyền trực tiếp hình ảnh kỹ thuật số đối với vòng ngoài của nhà máy đến phòng an ninh trung tâm.

Giám sát vòng trong

Giám sát an ninh 24/7 đối với các dây chuyền sản xuất, kho hàng, kho vật tư, phòng thí nghiệm…

Quản lý thiết bị

Xây dựng bộ hồ sơ cho mỗi một thiết bị trên công trình sẽ cho ta biết được lý lịch của từng thiết bị đó.

Quản lý vật tư

Mỗi một công việc bảo dưỡng sửa chữa đều có một định mức vật tư chuẩn nhằm tối ưu hóa quá trình sử dụng vật tư.

Quy trình số

Xây dựng những quy trình số phục vụ quá trình giao/nhận ca gắn liền với công việc vận hành.

Kết nối

Nhật ký vận hành được cập nhật theo thời gian thực và truy cập, ngay cả khi nhân viên không có mặt tại nhà máy.