Công nghệ Viễn thám và Change detection phát hiện biến động của hệ thống ao đầm và hồ tại Hà Nội

Công cụ Phát hiện biến động (#Change_detection - CD) là một giải pháp giúp  phát hiện và đo lường sự thay đổi về mặt không gian của các đối tượng nhất định tại một khu vực cụ thể giữa hai hoặc nhiều khoảng thời gian. Công cụ Change Detection so sánh các ảnh viễn thám (là các loại ảnh chụp từ trên không bằng UAV/UAS, máy bay hoặc vệ tinh) của khu vực được chụp vào các thời điểm khác nhau. Công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi để đánh giá canh tác du canh, phá rừng, tác động của thiên tai như sóng thần, động đất và thay đổi sử dụng/độ che phủ đất, v.v. và đặc biệt là những biến động phục vụ công tác quản lý đô thị.

Biến động bề mặt nước tại khu vực đô thị nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng luôn là một trong các vấn đề cấp thiết trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Dưới đây, bằng cách tính toán Modified Normalized Difference Water Index (#MNDWI) (chỉ số phân tách nước chuẩn hoá có sửa đổi) đối với dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat và Sentinel tại Hà Nội, ta có thể giải đoán phân lớp bề mặt nước và ước tính biến động diện tích qua từng thời kỳ khác nhau. Theo kết quả phân tích ảnh viễn thám sơ bộ trong vòng 7 năm từ 2015 đến 2022, khu vực nội thành Hà Nội đã mất khoảng 180.3 ha diện tích bề mặt nước (chỉ tính tới các hệ thống ao đầm và hồ). 

Ngoài ra, ảnh viễn thám có độ phân giải cao cho phép các cơ quan quản lý và người dân #theo_dõi và #giám_sát những biến động xảy ra ở quy mô nhỏ hơn, ví dụ như ở cấp phường xã, thị trấn và quận huyện. Dưới đây là các ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ #Maxar Technologies đã được biên tập đa thời gian cho khu vực #Đầm_Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2021. Qua phân tích ảnh viễn thám, kết quả ban đầu cho thấy diện tích mặt nước của Đầm Bông tại năm 2021 đã mất đi khoảng 2.21 ha, lên tới 92% so với thời điểm năm 2002.

Nguồn Ảnh: Maxar Technology - Chuyên gia phân tích: #Phúc và #Trường - Công nghệ sử dụng: #Truetech’s_Change_Detection

Mặc dù các kết quả phân tích trên còn cần xem xét và đánh giá thực địa thêm, nhưng đã cho thấy tính ứng dụng cao của công cụ phát hiện biến động đối với công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Do vậy, hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nghiên cứu đóng góp để xây dựng và hoàn thiện mô hình.

Tác giả: Hồ Mạnh Nhật Trường, Hoàng Tích Phúc

Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]