Trao đổi thông tin dự án giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thiết kế (Tổng thầu EPC) là nhu cầu thiết thực và xảy ra hàng ngày trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. Theo dõi những thay đổi, quản lý sai lệch, tương tác qua lại, đóng gói tài liệu… sẽ trở nên khó khăn hơn nếu mỗi bên tham gia không cùng sử dụng một nền tảng hoặc sử dụng nền tảng khác nhau nhưng khó tương thích với nhau. Ngoài ra, hiệu suất dự án cũng là một trong những điểm quan trọng nhất mà Chủ đầu tư mong muốn kiểm soát được nhằm nâng cao chỉ số ROI (Returns On Investment) của mình.

Quản lý tương tác

Cho phép quá trình tương tác giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thiết kế (Tổng thầu EPC) trở nên dễ dàng hơn

Quản lý thay đổi

Theo dõi và quản lý được những thay đổi cùng với tài liệu đi kèm

Yêu cầu thông tin

Mỗi một yêu cầu thông tin tại công trường đều được giải đáp bằng những gói tài liệu đi kèm

Quản lý sai lệch

Sai lệch trong quá trình thực hiện dự án sẽ được đánh số và lưu trữ trong hệ thống

Quản lý hiệu suất

Quản lý danh mục dự án, điều khoản hợp đồng, thay đổi hợp đồng đến từng hạng mục chi phí khác nhau

Quản lý chuyển giao

Cho phép chuyển giao cơ sở dữ liệu thiết kế số để phục vụ những công tác vận hành và bảo dưỡng công trình sau này