Tối ưu hóa năng suất của đội xe, tối ưu hóa vòng đời vận hành của thiết bị và bảo đảm anh ninh công trường là những vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp khai thác và chế biến. Kiểm soát được những vấn đề trên sẽ đem lại hiệu quả vận hành cũng như năng suất cho doanh nghiệp.

Quản lý đội xe

Bao quát việc quản lý số lượng và chất lượng xe trước, trong và sau quá trình sử dụng.

Giám sát đội xe

Giám sát qua hệ thống GPS để biết chính xác thời gian vận hành, vị trí hiện tại của đội xe; từ đó lên kế hoạch vận chuyển hợp lý nhất.

Quản lý thiết bị

Xây dựng bộ hồ sơ cho mỗi một thiết bị trên công trình sẽ cho ta biết được lý lịch của từng thiết bị đó.

Quản lý vật tư

Mỗi một công việc bảo dưỡng sửa chữa đều có một định mức vật tư chuẩn nhằm tối ưu hóa quá trình sử dụng vật tư.

Giám sát an ninh công trường

Giám sát an ninh 24/7 các khai trường.