Mối tương tác qua lại giữa các phòng/ban chuyên ngành khác nhau của đơn vị thiết kế hoặc tư vấn thiết kế sẽ trở nên hiệu quả hơn khi cùng cộng tác trên một môi trường đồng nhất. Chia sẻ dữ liệu và tiến độ thực hiện sẽ giúp nâng cao được hiệu quả công việc, đồng thời giảm thiểu được những sai sót mà con người khó phát hiện được trên các bản vẽ của công trình. Môi trường cộng tác chung cũng giúp giải phóng con người khỏi các văn phòng công sở nhưng vẫn hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Đa chuyên ngành

Dữ liệu của các chuyên ngành khác nhau có thể được sử dụng chung trên một nền tảng.

Kiểm tra xung đột

Kiểm tra được các xung đột trong bản vẽ thiết kế 3D.

Cập nhật thay đổi

Nhanh chóng và dễ dàng cập nhật mô hình thiết kế, thuận lợi trong việc sửa đổi dựa trên phản hồi của các bên liên quan.

Quản lý vật tư

Báo cáo vật tư được khởi tạo trực tiếp từ mô hình 3D với nhiều kịch bản khác nhau.