True Technology Co. Ltd (Tên giao dịch TRUETECH) có tiền thân là Công ty TNHH Công nghệ Đồ họa.

Chúng tôi là ai ?

True Technology Co., Ltd (Tên giao dịch TRUETECH) có tiền thân là Công ty TNHH Công nghệ Đồ họa (Intergraph Co., Ltd) được thành lập từ tháng 3 năm 1997. Quá trình xây dựng và phát triển của TRUETECH được đánh dấu bằng những cột mốc quan trọng.

Lịch Sử Hình Thành

Năm 1997

Công ty tiền thân Intergraph Co., Ltd. (tên đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH Công Nghệ Đồ họa) được thành lập – là pháp nhân thực hiện các chức năng kinh doanh bên cạnh Văn phòng đại diện tại Việt nam của Tập đoàn Intergraph (Hoa kỳ). Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Cùng năm 1997, chi nhánh của Công ty được thành lập tại TP HCM bằng pháp nhân ImageMaps Co., Ltd. – Công ty con của Intergraph Co., Ltd.

Năm 2005

Đổi tên thành Credent Technology Co., Ltd. (tên đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin), là Công ty thành viên tại Việt Nam của Credent Technology South East Asia Pte. Ltd. – đại diện của Tập đoàn Intergraph tại Đông Nam Á.

Năm 2008

Thành lập Văn phòng Vũng Tàu.

Năm 2012

Đổi tên giao dịch quốc tế thành True Technology Co., Ltd.

Năm 2014

Thành lập Văn phòng HCM, tách khỏi pháp nhân Imagemaps Co., Ltd.

Năm 2021

Thay đổi nhận dạng thương hiệu và dự kiến chuyển đổi từ Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần TRUETECH (TRUETECH JOINT STOCK COMPANY).