Tính năng nổi bật

Triển khai tự động hóa trong quản lý mạng tiện ích

Các tổ chức tiện ích sử dụng GeoMedia để lập kế hoạch, vận hành và quản lý tài sản tốt hơn bằng cách sử dụng trí thông minh không gian địa lý và quy trình làm việc thông minh.

Tạo và phân phối nhanh chóng

Các công cụ và phân tích của GeoMedia giúp các nhà lãnh đạo thành phố nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, tương tác với cộng đồng và giảm chi phí tổng thể cũng như mức tiêu thụ tài nguyên.

Tạo thông tin hữu ích cho an toàn công cộng

Các nhà phát triển phần mềm có thể cho phép xử lý tệp nhanh chóng và hiệu quả trong các ứng dụng của họ bằng cách sử dụng ERDAS ECW/JP2 SDK.

Plugin ECW cho AutoCAD

Loại bỏ hạn chế của việc xử lý dữ liệu raster trong AutoCAD, Map3D, Civil3D và các sản phẩm Autodesk khác và sử dụng Plugin ECW miễn phí.

ECW cho ArcGIS Server

Với sự hỗ trợ của ECW, người dùng ArcGIS Server có thể tận dụng công nghệ nén với khả năng nhanh chóng giải nén và mở các tệp tin lớn.

Ứng dụng thực tế

Quản lý mạng lưới giao thông tại Alberta, Canada

Sở Giao thông vận tải của Alberta hiện đang đi đầu trong việc lập kế hoạch, xây dựng và bảo trì mạng lưới đường cao tốc của tỉnh để kết nối địa phương và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, Sở cũng tham gia vào các dịch vụ an toàn, cung cấp thông tin và các chương trình thực thi cùng với các giải pháp kỹ thuật để thúc đẩy lái xe an toàn và vận chuyển các vật liệu nguy hiểm.
Sau khi tái cơ cấu vào năm 1996, Alberta bắt đầu thuê ngoài nhiều hoạt động, bao gồm bảo trì đường cao tốc. Do nguồn nhân lực hạn chế, thay vì thực hiện trực tiếp ngoài hiện trường, Alberta chuyển giao cho các nhà thầu và triển khai một hệ thống thông tin quản lý dữ liệu từ các nguồn bên ngoài và một hệ thống có thể cung cấp dữ liệu chính xác. Hệ thống này triển khai theo mô hình web, truy cập vào các quy trình quản lý trong toàn doanh nghiệp và phát triển một mô hình vận tải với phân đoạn động thông qua mạng tuyến tính. Một hệ thống như vậy sẽ giúp Alberta dễ dàng chuyển đổi sang một mô hình hoạt động phân tán hơn.

Tìm hiểu thêm »

24beex35jwp51

Brasov

Tăng cường quản lý thông tin Cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại Brasov, Rumania

Để tăng cường tính minh bạch trong quản lý công, thành phố Brasov ở Romania đã triển khai một cơ sở dữ liệu công khai, trực tuyến để chia sẻ dữ liệu không gian địa lý từ các phòng ban và dịch vụ công của mình. Dữ liệu này bao gồm thông tin không gian địa lý, đóng vai trò như một công cụ có giá trị để quản lý cơ sở hạ tầng. Vì hầu hết các quy trình công việc của thành phố được quản lý bằng bản đồ giấy, việc chuyển dần sang tự động hóa CNTT sẽ cải thiện đáng kể hệ thống tổ chức, quản lý và duy trì dữ liệu không gian địa lý. Brasov muốn có một giải pháp không gian địa lý hoàn chỉnh để quản lý và tích hợp dữ liệu từ 36 phòng ban cũng như 10 dịch vụ công trực thuộc.

Tìm hiểu thêm »

Triển khai cổng thông tin quản lý dự án xây dựng đường bộ ở Bồ Đào Nha

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì đường bộ, Tập đoàn Ascendi đang nỗ lực cải thiện và hiện đại hóa mạng lưới đường bộ của Bồ Đào Nha với hơn 3.000 km nhượng quyền cơ sở hạ tầng giao thông. Để thu thập, chia sẻ và quản lý cơ sở hạ tầng, Ascendi đã triển khai cổng thông tin điện tử GIS thân thiện với người dùng, giúp hợp lý hóa việc thiết kế và xây dựng đường ô tô trên mạng nội bộ, điều chỉnh quy trình công việc và phân quyền truy cập dữ liệu cho các vai trò người dùng cụ thể.

Tìm hiểu thêm »

Ascendi Group