Tài liệu

Quản lý tích hợp trên nền thông tin địa lý

Ứng dụng nền tảng không gian

Giải pháp được xây dựng trên nền tảng hệ thống không gian địa lý GIS, hỗ trợ công tác xác nhận thông tin dựa trên vị trí và điều phối các đơn vị ứng cứu/xử lý một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin

SMART-CITY|SAFE-CITY được triển khai tích hợp với các hệ thống thông tin liên lạc, sensor, alarm, camera và các hệ thống phân cấp để tiếp nhận cảnh báo, giúp đẩy nhanh quá trình tiếp nhận và xác thực thông tin.

Phân cấp vận hành

Hệ thống phân cấp rõ ràng cho công tác điều phối, tiếp nhận và xử lý thông tin kết hợp với hệ thống quản lý, xử lý sự cố, chia sẻ thông tin qua hệ thống trung tâm.

Ngành ứng dụng

Chính phủ E-GOV

An ninh công cộng

Thành phố thông minh

Quốc phòng

Quản lý tài sản

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm Safecity. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, chúng tôi có kiến ​​thức để giúp bạn xây dựng tầm nhìn của bạn.