Tài liệu

M.App Enterprise triển khai theo mô hình “Giám sát – Đánh giá – Hành động”. Nền tảng này cho phép người dùng dễ dàng theo dõi các thay đổi trong thế giới thực, đánh giá tác động và hành động dựa trên các kết quả. M.App Enterprise cung cấp nền tảng cho doanh nghiệp, khách hàng và các đối tác cấu hình các giải pháp không gian giải quyết các bài toán của riêng mình.

M.App Enterprise cho phép người dùng giám sát thông minh cơ sở hạ tầng, giao thông, thửa đất và bất kỳ tài sản nào bằng cách xử lý tất cả dữ liệu cảm biến, thời tiết và dữ liệu vận hành trong một nền tảng duy nhất. M.App Enterprise tận dụng tối đa các thuật toán học máy, trực quan kết quả ở dạng 2D và 3D trong bảng điều khiển tương tác, đồng thời thiết lập quy trình làm việc cho nhân viên thực địa để nắm bắt thông tin trên các thiết bị di động.

Tính năng nổi bật

Triển khai các ứng dụng Web và Mobile cho nhiều đối tượng khách hàng

Cấu hình Smart M.Apps ở dạng 2D và 3D, tích hợp với một bộ tiện ích BI được xác định trước. Truy cập từ mọi nơi với ứng dụng di động, ngay cả ở những khu vực không có internet.

Front-end hợp lý

Hệ thống cho phép kết nối với dữ liệu của ở định dạng gốc mà không cần chuyển đổi. Hỗ trợ các định dạng dữ liệu tệp tin, dịch vụ web, cơ sở dữ liệu, Hệ thống ERP…

Dịch vụ cao cấp

Tạo quy trình làm việc chạy hàng ngày trong môi trường doanh nghiệp. Triển khai các quy tắc để kiểm soát truy cập theo cấp, xác thực dữ liệu và tích hợp vào các hệ thống khác.

Công cụ Geoprocessing

Cho phép chạy các mô hình không gian với hàng trăm chức năng, quy trình phân tích và các thuật toán, bao gồm cả thuật toán học máy.

Chủ động phân quyền

Quản trị viên có thể chỉ định vai trò, xây dựng và tùy chỉnh các ứng dụng cũng như xem các báo cáo thống kê. Mô đun quản lý người dùng có sẵn hoặc có thể tích hợp với hệ thống xác thực hiện có của bạn.

Nghiên cứu tình huống

Nâng cao năng lực phân tích cho ngành nuôi trồng thủy sản

Aquafarmers hiện có thể bỏ qua các yêu cầu GIS và các yêu cầu kỹ thuật khác để truy cập dự báo tăng trưởng sản phẩm hàng ngày, xu hướng giá thị trường, thông số môi trường và phân tích rủi ro để tối ưu hóa hoạt động của họ, tất cả đều từ Rheticus Aquatology, một ứng dụng doanh nghiệp dựa trên đám mây được xây dựng từ M.App Enterprise.

Tìm hiểu thêm »

Phát hiện và giám sát sụt lún

Xác định các vị trí rò rỉ trong đường ống ngầm là một nhiệm vụ quan trọng và tốn kém. Công nghệ vệ tinh radar có thể đưa ra một dự đoán tốt các vị trí rò rỉ bằng cách thực hiện đo đạc mặt đất đang lún xung quanh đường ống. Planetek Italia sử dụng sức mạnh của Hexagon Smart M.App để xây dựng và triển khai Rheticus Displacement, một dịch vụ thông tin địa lý dựa trên đám mây được thiết kế để cung cấp dữ liệu và thông tin chính xác dựa trên vệ tinh để theo dõi các chuyển động trên bề mặt đất.

Tìm hiểu thêm »

Tăng cường an toàn và tính minh bạch của chính phủ ở Baton Rouge, Louisiana

Tại bang Baton Rouge (Louisiana, Hoa Kỳ), các bộ phận khác nhau cần sử dụng dữ liệu GIS hiện có của họ ở định dạng gốc, và kết hợp các nguồn dữ liệu khác (tài chính yêu cầu dịch vụ của 311 công dân) để phân tích và báo cáo, để đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực tốt hơn. Ở phần triển khai giải pháp doanh nghiệp dựa trên web, họ sử dụng khả năng lọc chéo để đọc dữ liệu từ nhiều biểu đồ đồng thời nhằm phân tích và trả lời các câu hỏi dựa trên vị trí, chẳng hạn như dữ liệu bất động sản an toàn hoặc tổn thất doanh thu được miễn thuế.

Tìm hiểu thêm »

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm M.App Enterprise .