M.App Enterprise
Nền tảng xây dựng và triển khai các ứng dụng không gian địa lý của riêng bạn


M.App Enterprise là nền tảng cho phép doanh nghiệp tự xây dựng, phát triển và chia sẻ các ứng dụng không gian – Smart M.Apps để giải quyết các vấn đề không gian của chính doanh nghiệp. M.App Enterprise lưu trữ các hình ảnh, vector và điểm mây, luồng công việc, phân tích và truy vấn, tất cả đều có thể truy cập ở một nơi từ giao diện người dùng dễ sử dụng.

Tính năng nổi bật

Chia sẻ nội bộ

Cho phép xây dựng và sử dụng các ứng dụng Smart M.App trong một môi trường có kiểm soát của doanh nghiệp với khả năng phân quyền truy cập theo từng cấp

Cấu hình dễ dàng

Khách hàng có thể dễ dàng tạo dựng ứng dụng Smart M.App của mình từ các mô đun có sẵn

Trực quan linh hoạt

Xây dựng các ứng dụng với khả năng trình bày thông tin một cách đơn giản, trực quan hấp dẫn theo kinh nghiệm và nhu cầu khai phá dữ liệu của chính doanh nghiệp và các nguồn dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau thông qua thao tác đơn giản

Đa thiết bị ứng dụng

Cho phép truy cập vào ứng dụng bất cứ lúc nào, từ bất kỳ thiết bị nào theo thời gian thực, trong mạng lưới chia sẻ của doanh nghiệp

Quy trình triển khai của M.App Enterprise

Truy cập vào kho nội dung

Tạo ứng dụng trong M.App Enterprise Foundation & M.App Enterprise studio

Triển khai ứng dụng Desktop/Client Web/Mobile

Sử Dụng

VIDEO