BIM đã được đưa vào như một tiêu chí bắt buộc trong các công trình xây dựng tại một số nước trên thế giới hoặc trong khu vực như Singapore. BIM tại Việt Nam đã bắt đầu được các đơn vị và các kỹ sư tư vấn thiết kế công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng tìm hiểu, đưa vào giới thiệu cho các dự án của mình. BIM giúp các chủ đầu tư và nhà thầu bám sát được dự án của mình theo nhiều chiều thông tin như thiết kế, tiến độ, chi phí, nhân lực, hợp đồng, dự toán… Điều này cho phép người sử dụng kiểm soát được dự án của mình theo thời gian thực.

Mô hình hóa

Thể hiện trực quan giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế/thi công hiệu quả.

Chia sẻ thông tin

Phối hợp các hoạt động, tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu và trao đổi thông tin.

Kiểm soát xung đột

Giúp giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện.

Khối lượng và tiến độ

Kết nối mô hình với tiến độ thi công thực tế; kiểm soát chi phí từ khối lượng bóc tách trên mô hình quản lý.

Quản lý thông tin

Thông tin về thiết bị, máy móc, đường ống, kết cấu,…,phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng khi công trình được vận hành và khai thác.