Tài liệu

TANK là một chương trình hoàn hảo giúp cho việc thiết kế, tính toán, phân tích và đánh giá các bồn chứa dầu. Tất cả tính năng trên đều theo tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Mỹ (API650 và 653). Chủ đầu tư, nhà khai thác và các công ty thiết kế có thể thu được lợi ích từ việc ứng dụng phần mềm trong thiết kế các bồn chứa mới cũng như đánh giá lại các bồn đang khai thác.

TANK cho phép các kỹ sư thiết kế, phân tích và tính toán chiều dày thành, đáy bồn, thanh chống mái. Khi các thành phần này chịu tác dụng bởi các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình thiết kế bồn. Chẳng hạn như áp lực trong, tải trọng gió, tải trọng gây ra bởi động đất.

Tích hợp sẵn các cơ sở dữ liệu

TANK giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm lựa chọn vật liệu. Ngoài ra cho phép người dùng tự xây dựng cơ sở dữ liệu vật liệu cho bồn chứa. Một tiện ích nữa của phần mềm này, đó là tích hợp sẵn các cơ sở dữ liệu như:

Thép kết cấu.

Biểu đồ đường cong cho động đất.

Nozzle theo API đã được tích hợp sẵn trong phần mềm.

Được phát triển bởi các kỹ sư thường xuyên sử dụng các tiêu chuẩn API trong công tác thiết kế. TANK bao gồm các công cụ để phân tích, thiết kế và đánh giá các bồn chứa một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm TANK .