SmartPlant Review là giải pháp để xem xét, kiểm tra các mô hình thiết kế 3 chiều. Phần mềm cung cấp các tính năng vượt trội để xem xét và phân tích các mô hình 3 chiều trên máy tính. Phần mềm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong các ngành công nghiệp xử lý và điện cho phép tạo các hình ảnh động và mô phỏng trên máy tính về mô hình 3 chiều của nhà máy. Đây cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc xem xét, kiểm tra, duyệt thiết kế và công tác huấn luyện vận hành.

SmartPlant Review cho phép người sử dụng hiển thị toàn bộ mô hình dữ liệu của công trình có các dữ liệu đi kèm tại bầt kỳ vị trí nào, hoàn toàn độc lập với mạng máy tính. SmartPlant Review là một giái pháp gồm nhiều module, uyển chuyển để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của người sử dụng, từ người thiết kế đến những người lập kế hoạch, tiến độ và mua sắm vật tư, thiết bị.

SmartPlant Review cung cấp khả năng phân tích sâu và xem xét các mô hình 3D phức tạp ngay trong giai đoạn thiết kế, xây lắp sửa chữa hay nâng cấp một công trình.

Những lợi ích nổi bật

Thể hiện kết quả di chuyển thiết bị theo phương án tối ưu, có hiệu quả kinh tế cao, an toàn, khả thi và dễ dàng bảo dưỡng.

Toàn bộ dữ liệu công trình có thể được hiển thị tại bất cứ điểm nối mạng nào cho phép mọi người xem xét được các thiết kế hoàn chỉnh cuối cùng, xác nhận các công việc trong quá trình xây lắp và tránh các lỗi xây dựng ảnh hưởng đến chi phí.

Chi phí huấn luyện giảm do người sử dụng có thể tùy biến sản phẩm tương tự menu và các thanh công cụ như trong các sản phẩm tương thích Microsoft Windows®.

Tính năng thể hiện tiến độ xây dựng ảo cho phép giao diện với các phần mềm Primavera và Microsoft Project cho phép việc lập tiến độ xây lắp được nhanh chóng và giảm các thay đổi.

Không cần các phần mềm/công cụ chuyển đổi các dạng file khác nhau do Intergraph Smart Review có khả năng đọc được các dạng file MicroStation, AutoCAD, SMART 3D, PDS và SAT.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm SmartPlant Review .