Quản lý bảo dưỡng công trình có tích hợp với ERP

1. Giới thiệu chung

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning [ERP]) là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập và lưu trữ dữ liệu để từ đó phân tích diễn giải các nguồn lực hiện có. Đây là một tập hợp các công cụ về kế hoạch sản phẩm, chi phí sản xuất, giao hàng, tiếp thị, bán hàng, quản lý kho hàng doanh nghiệp, kế toán… ERP được coi là một hệ thống phục vụ mục đích quản trị doanh nghiệp.

Do ERP là nhóm quản trị doanh nghiệp nên có lưu trữ tổng hợp nhiều loại thông tin hữu ích cho các nhóm phần mềm quản lý vận hành và bảo dưỡng (Operation & Maintenance [O&M]). Chính vì lẽ đó, từ lâu các nhà vận hành công trình đã đặt ra nhu cầu cần phải trao đổi được dữ liệu của hai nhóm phần mềm này nhằm tạo ra được một luồng thông tin đồng nhất và đáng tin cậy.

InforEAM là một phần mềm chuyên về bảo dưỡng sửa chữa công trình nên từ lâu đã được thiết kế để có khả năng tích hợp với nhóm phần mềm quản trị doanh nghiệp như ERP, quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relation Management [CRM]), tài chính kế toán… Bài viết này miêu tả về khả năng tích hợp hệ thống và kỹ thuật tích hợp InforEAM với phần mềm ERP để hoàn thiện chu trình quản lý từ khâu quản trị doanh nghiệp đến quản lý O&M.

2. Giải pháp kỹ thuật

 1. Tổng quan về tích hợp hệ thống doanh nghiệp

Tích hợp hệ thống doanh nghiệp (Enterprise Application Integration – EAI) được hiểu là các dạng thức kết nối các chức năng của doanh nghiệp đang bị phân tán trên các hệ (Platform) khác nhau nhằm hợp nhất các quy trình của doanh nghiệp đó.

Khi đặt vấn đề tích hợp, nhà tích hợp cần phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

 • Khả năng liên kết (Interconnectivity):
  • Khả năng làm cho các thiết bị và công nghệ có thể hoạt động chung với nhau.
  • Chia sẻ các thiết bị ngoại vi, truyền tin, tạo kênh giao tiếp giữa các thành phần.
 • Khả năng tương tác (Interoperability):
  • Làm cho chức năng của ứng dụng này với chức năng của ứng dụng khác có thể tương tác được với nhau.
 • Nhất quán ngữ nghĩa (Semantic Consistency):
  • Hợp lý hóa các thành phần dữ liệu, thuật ngữ và ngữ nghĩa.
  • Khả năng này cần vượt ra khỏi quá trình triển khai các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Mà phải hợp lý hóa dữ liệu để cho có ý nghĩa đối với người sử dụng.
 • Hội tụ hợp nhất (Convergent Integration):
  • Tích hợp các quy trình nghiệp vụ (Business Process) và tri thức (Knowledge) của doanh nghiệp.
  • Có thể là phương tiện để thiết kế tổ chức và xây dựng quy trình mới.

Các loại hình tích hợp hiện nay:

ERP

 

 • Tích hợp theo mục tiêu:

ERPCổng thông tin điện tử: Lấy thông tin từ nhiều nguồn để hiển thị.

 

ERPĐồng bộ dữ liệu: Đồng bộ dữ liệu của hai ứng dụng có dữ liệu khác nhau.

 

ERPChia sẻ tác vụ: Cho phép một ứng dụng lấy dữ liệu của một ứng dụng khác trong một tác vụ cụ thể nào đó.

 

ERPKiến trúc hướng dịch vụ (SOA): Là tập hợp các tác vụ chia sẻ có khả năng tương tác giữa các ứng dụng bằng cách gửi/nhận thông điệp. Các dịch vụ này có khả năng chia sẻ và sử dụng lại.

 

ERPB2B (Business-to-Business): Trao đổi dữ liệu theo luồng công việc. Dữ liệu của ứng dụng này thay đổi sẽ làm thay đổi dữ liệu của ứng dụng kia.

 

 • Tích hợp theo cơ chế kết nối:

 • Tích hợp theo tương tác cơ học:

ERPKết nối file: Dữ liệu được export/import qua một file trung gian.

 

ERPDữ liệu dùng chung: Nhiều ứng dụng dùng chung một cơ sở dữ liệu.

 

ERPGọi thủ tục từ xa: Cho phép gọi thực thi một procedure (hay method) trên một ứng dụng từ một ứng dụng khác.

 

 1. Kỹ thuật tích hợp InforEAM-ERP thông dụng

Tùy theo nhu cầu và điều kiện quản lý của từng đơn vị, Truetech sẽ phân tích và đưa ra những dạng thức tích hợp hệ thống phù hợp với điều kiện hiện tại. Dựa trên những kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, Truetech nhận thấy có hai loại tích hợp phổ biến sau đây theo cơ chế kết nối.

Tích hợp qua lớp nghiệp vụ (Sử dụng ION):

Nghiệp vụ chia sẻ cho nhau của cả hai hệ thống ERP và InforEAM sẽ được xử lý trong một môi trường dịch vụ chung. Môi trường tích hợp ION của Infor là một hệ thống doanh nghiệp nhằm tích hợp các ứng dụng với nhau. Dữ liệu gốc và dữ liệu các giao dịch được chuyển qua lại giữa các hệ thống dưới dạng tài liệu đối tượng nghiệp vụ (Business Object Document [BOD]) thông qua ION. ION cũng cho phép người sử dụng thiết lập các luồng công việc, thiết kế và kích hoạt các trình điều khiển/điều hướng và quản lý các tác vụ cũng như cảnh báo giữa các hệ thống. ION bao gồm các thành phần sau:

 • ION Desk: Là giao diện người dùng trên trình duyệt để người sử dụng giao tiếp với các thành phần ION khác. Người sử dụng có thể dùng ION Desk để cấu hình và quản lý các dịch vụ của ION, cấu hình các tuyến dịch vụ, soát xét các lỗi do hệ thống gây ra.
 • ION Connect: Là thành phần cho phép người dùng thiết lập các kết nối với hệ thống khác để từ đó tạo ra các luồng dịch vụ thu thập và gửi/nhận dữ liệu giữa các hệ thống với nhau. ION Connect điều hướng và gửi dịch vụ đến hệ thống khác bằng các luồng dữ liệu do người dùng định nghĩa.
 • ION Workflow: Là thành phần cho phép người dùng thiết lập các luồng công việc để tự động hóa quá trình điều hướng tác vụ.
 • ION Event Management: Là thành phần cho phép quản lý quá trình hoàn thành tác vụ và cảnh bảo cho người sử dụng về trạng thái của tác vụ đó.
 • ION Activity Deck: Là thành phần cho phép soát xét và xử lý các tác vụ, cảnh báo và thông báo của các hệ thống khác nhau.

Tích hợp qua lớp cơ sở dữ liệu (Sử dụng Data Link):

InforEAM là một trong những giải pháp quản lý bảo dưỡng linh hoạt nhất trong triển khai cũng như tích hợp hiện nay. Khi tích hợp với ERP, hệ thống cho phép tích hợp theo nhiều yêu cầu cũng như điều kiện quản lý khác nhau:

 • ERP trích xuất một cơ sở dữ liệu tạm từ đó InforEAM kết nối với cơ sở dữ liệu tạm đó để tiến hành trao đổi thông tin.
 • Thiết lập một cầu nối dữ liệu (Data Bridge) để kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu của ERP với cơ sở dữ liệu của InforEAM.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện của từng đơn vị mà Truetech có thể tư vấn hoặc triển khai tích hợp theo một trong những loại hình tích hợp nêu trên.

3. Nghiệp vụ được tích hợp

Các nghiệp vụ điển hình được tích hợp giữa InforEAM và ERP bao gồm:

 • Các giao dịch mua sắm và giao nhận vật tư trong ERP.
 • Chi phí các hạng mục mua sắm trong ERP.
 • Giao dịch tài chính (Sổ cái) trong ERP.
 • Phiếu công việc, Lịch bảo dưỡng, vật tư và dịch vụ trong InforEAM.
 • Xuất vật tư trong kho cho phiếu công việc trong InforEAM.
 • Yêu cầu vật tư không có trong kho cho phiếu công việc trong InforEAM.
 • Yêu cầu dịch vụ mua sắm và đặt trước nhân lực theo dịch vụ cho phiếu công việc trong InforEAM.
 • Giao dịch kho để tính toán các giao dịch xuất kho và gửi trả vật tư.

Một số quy trình nghiệp vụ điển hình thường sử dụng bao gồm:

 • Luồng dữ liệu gốc (Master data):
  • Đính kèm, cập nhật và dỡ bỏ các hạng mục trong kho hàng.
  • Đính kèm, cập nhật và dỡ bỏ các vendor của doanh nghiệp.
  • Thông tin về công ty, kho hàng, ngành hàng, mã kho, đơn vị tính.
  • Tạo lập và cập nhật yêu cầu mua sắm.
  • Tạo đơn hàng mua sắm.
  • Nhập vật tư.
  • Nhận gửi trả vật tư.
  • Cập nhật cân đối kho và kế toán.
 • Luồng vật tư có trong kho (Stocked parts):
  • Tạo lập và cập nhật yêu cầu mua sắm.
  • Tạo đơn hàng mua sắm cho vật tư.
  • Xử lý hóa đơn mua sắm và cập nhật tài chính.
 • Luồng vật tư không có trong kho (Non-Stock parts):
  • Tạo lập và cập nhật yêu cầu mua sắm.
  • Tạo đơn hàng mua sắm cho vật tư.
  • Xử lý hóa đơn mua sắm và cập nhật tài chính.
 • Luồng dịch vụ thuê ngoài (Outsourced services):
  • Tạo lập và cập nhật yêu cầu dịch vụ.
  • Tạo đơn hàng mua sắm cho dịch vụ cần thiết.
  • Xử lý hóa đơn mua sắm dich vụ và cập nhật tài chính.

1 comment

 1. Cám ơn tác giả. Bài viết rất hay rõ ràng và chi tiết

  Trả lời

Write a Reply or Comment