Nhận thức được tầm quan trọng của việc giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất và thực hiện xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt, bằng kinh nghiệm phong phú về việc thu thập, xây dựng và quản lý dữ liệu không gian bằng công nghệ GIS và viễn thám, Truetech đã nghiên cứu và phát triển “Giải pháp giám sát, cảnh báo vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị”. Giải pháp được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng bản đồ số và ảnh viễn thám đa thời gian, sử dụng các công cụ của Hệ thống thông tin địa lý (GIS) với khả năng phân tích mạnh mẽ, chuyên môn sâu, giúp cung cấp thông tin khách quan, bức tranh trực quan về thực trạng biến đổi, phát triển đô thị trên toàn địa bàn quản lý; giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vi phạm quy hoạch sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng đô thị, đảm bảo đô thị được xây dựng và phát triển theo các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Các tính năng tiêu biểu

Lưu trữ và xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

Bằng khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu ảnh lớn, hệ thống cho phép khai thác trực tuyến ảnh viễn thám ở nhiều mốc thời gian khác nhau, theo các tổ hợp khác nhau với tốc độ cao.

Hệ thống tích hợp sẵn các bộ chỉ số phân loại nên cho phép phân loại tự động để xác định các đối tượng trên ảnh (cây xanh, đất ở, mặt nước…) theo nhu cầu người dùng.

Giám sát thay đổi chức năng sử dụng đất giữa các thời điểm

Cho phép giám sát định kỳ, lập báo cáo khách quan, trực quan các vị trí trên mặt đất có thay đổi về chức năng sử dụng đất, diện tích thay đổi và xu hướng thay đổi dựa trên kết quả phân tích tự động, đối chiếu ảnh viễn thám ở hai thời điểm khác nhau.

Phát hiện và cảnh báo các sai phạm về quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng

Hệ thống cho phép cập nhật, công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất, cấp phép xây dựng.

Tính năng phân tích ảnh viễn thám với bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ cấp phép xây dựng giúp tự động phát hiện các sai phạm về quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng và gửi cảnh báo cho cán bộ quản lý thông qua email hoặc điện thoại di động giúp hạn chế, khắc phục kịp thời các vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự đô thị.

Cho phép làm việc ngoài hiện trường (xác minh các vi phạm, kiểm tra, xử lý vi phạm) theo cả cơ chế online lẫn offline trên ứng dụng cho thiết bị di động

Cho phép chia sẻ ảnh viễn thám, dữ liệu, bản đồ số giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, giúp tiết kiệm chi phí và thống nhất dữ liệu quản lý trên cùng địa bàn quản lý.

ChangeDetection là sự kết hợp của nhiều thành quả, công cụ viễn thám và GIS, triển khai trên nền điện toán đám mây, tạo cho người dùng một số trải nghiệm khác biệt:

Người dùng được sử dụng miễn phí rất nhiều ảnh viễn thám, chỉ trả phí cho các nhu cầu cao cấp (độ phân giải cao, cập nhật hàng tuần/hàng tháng/hàng quý).

Người dùng không cần cài đặt bất cứ phần mềm gì, chỉ cần máy tính hay điện thoại kết nối mạng là có thể truy cập và khai thác mọi lúc, mọi nơi.