Rất nhiều ngành công nghiệp trên thế giới hiện nay vẫn dựa vào phương thức quản lý vận hành trên giấy tờ, sử dụng phần mềm Office như MS Excel, MS Word,…, hay những phương thức thu thập thông tin rời rạc khác để quản lý những quy trình hoặc thủ tục hành chính liên quan đến an toàn của người vận hành như quản lý giao ca. Giải pháp quản lý vận hành J5 đã được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ các ngành công nghiệp sản xuất và hoạt động theo dây chuyền loại bỏ những rủi ro không đáng có này bằng một nền tảng số dễ dàng và thuận tiện.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Sổ tay Vận hành J5 cho phép nhà vận hành lưu vết, quản lý và theo dõi được mọi vấn đề một cách nhất quán và hiệu quả cả bằng trình duyệt lẫn thiết bị di động.

Hướng dẫn Công việc J5 cho phép nhà vận hành lên được kế hoạch, quản lý, theo dõi và hoàn thành công việc một cách nhất quán và hiệu quả cả bằng trình duyệt lẫn thiết bị di động.

Vị trí Công việc J5 cho phép theo dõi được phân bố nhân sự tại các vị trí vận hành trên một nền tảng số, quản lý cũng như tiếp nhận lệnh công việc mà không phải ra đến công trường.

Quản lý Giao ca J5 nâng cao được quá trình kết nối liên tục giữa các ca và giảm thiểu rủi ro xảy ra những sự cố nguy hiểm, chỉ ra những điểm cần lưu ý trong quá trình giao ca theo những khuyến cáo của các đơn vị tổ chức liên quan.

Quản lý dòng Sản phẩm J5 cho phép người dùng theo dõi được quá trình cũng như số lượng sản phẩm chất lỏng, từ đó tạo ra một nền tảng toàn doanh nghiệp theo một chu trình nghiệp vụ. Điều này giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề phải dùng nhiều loại hình tính toán khác nhau.

Giải pháp Di động J5 cho phép người dùng thu thập thông số hoặc quan sát tại công trường theo chuẩn công nghiệp trên thiết bị di động. Giải pháp Di động J5 có thể được sử dụng để lưu vết dữ liệu phát sinh mà những hệ thống khác như Data Historians bỏ qua.

“Hơn 40% các sự cố trong nhà máy đều xảy ra do sai sót thông tin trong quá trình giao ca”

Nguồn: Hiệp hội Lọc và Hóa dầu Quốc gia Hoa Kỳ