Geospatial Portal

Geospatial Portal
Trang không gian địa lý trong trình duyệt


Trang không gian địa lý cung cấp trải nghiệm 2D và 3D trong trình duyệt thông qua một ứng dụng web đầy đủ tính năng, tùy biến.

Tính năng nổi bật

Tính sẵn sàng

Sản phẩm GeoSpatial đã được đóng gói sẵn, đa ngôn ngữ ứng dụng web giúp đơn giản hóa quá trình chia sẻ dữ liệu không gian

Front-end hợp lý

Front end linh hoạt này giúp hỗ trợ các sản phẩm server của HxGN cũng như giải pháp của các bên thứ ba

Dịch vụ cao cấp

Một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý giải pháp, trong đó bao gồm từ cấu hình, khai báo bản đồ, giám sát và báo cáo hiệu suất dịch vụ

Nghiên Cứu Tình Huống

Quản lý dữ liệu địa lý sử dụng cổng thông tin – Web Portal – Tập đoàn Ascendi

Video

Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider