GeoMedia Smart Client

GeoMedia Smart Client
Phần mềm xây dựng và triển khai các quy trình làm việc


GeoMedia Smart Client tập trung vào nhóm người dùng cuối, giúp xây dựng và triển khai các quy trình làm việc. Quá trình tạo dựng đơn giản, quy trình làm việc không cần giấy tờ và sử dụng các quy luật xác nhận dữ liệu trực tuyến để tự động hóa quy trình và tối ưu năng suất làm việc.

Tính năng nổi bật

Hợp lý hóa quy trình làm việc

Giúp người dùng loại bỏ những tác vụ không cần thiết và tập trung vào những quy trình hiệu quả, năng suất cao

Công cụ xử lý tinh tế

Hướng dẫn người dùng sử dụng thông qua thực hiện những nhiệm vụ phức tạp mà không ảnh hưởng đến độ chính xác hoặc năng suất xử lý

Công cụ GIS linh hoạt

Hỗ trợ không giới hạn số lượng người dùng trong một văn phòng, xây dựng hệ thống GIS toàn diện cho các tổ chức

Nghiên Cứu Tình Huống

Trung tâm thông tin tài sản Powerlink

Đơn giản quy trình làm việc và hợp lý hóa tương tác tại Aurora Energy

Quản lý tài sản dựa trên hệ thống thông tin tập trung, tích hợp và hỗ trợ tương tác tại Bán đảo Morington

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại bờ biển Virginia