Hợp đồng Đồng Nai-Bộ Công An

Ngày 26   tháng  06   năm 2009 ký hợp đồng với Tổng cục kỹ thuật – Bộ Công An. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu “ trang bị hệ thống màn hình hiển thị tấm lớn” và hợp đồng “bản đồ điện tử số hóa” thuộc dự án Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai.

Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]