Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Caesar II

Ngày 25 tháng 11 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm CAESAR II” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm CAESAR II cho XNLD Vietsovpetro. Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]