Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Caesar II

Ngày 25 tháng 11 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm CAESAR II” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm CAESAR II cho XNLD Vietsovpetro. Quay lại

HxGN LIVE Global 2023

Tại HxGN LIVE Global, hội nghị quan trọng hàng đầu của HxGN, bạn sẽ được trải nghiệm các bài phát biểu sáng tạo và đầy cảm hứng trình...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

    Liên hệ với chúng tôi      X
      CONTACT US