Hợp đồng Bảo trì SmartPlant Foundation

Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết hợp đồng “Cung cấp dịch vụ bảo trì cơ sở dữ liệu hồ sơ kỹ thuật công trình biển – SmartPlant Foundation” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Phạm vi công việc bao gồm:

–          Nâng cấp phần mềm SmartPlant Foundation.

–          Dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng tháng tại chỗ.

–          Dịch vụ xử lý và chuyển đổi dữ liệu.

–          Dịch vụ đào tạo cho người mới sử dụng và dịch vụ đào tạo nâng cao cho người đang khai thác hệ thống.