Mobile MapWorks

Mobile MapWorks

Ứng dụng dẫn đường và hiển thị chính xác vị trí GPS trên bản đồ


Mobile MapWorks là một ứng dụng miễn phí sử dụng trên các thiết bị IOS và Android.Mobile MapWorks có chức năng dẫn đường và hiển thị chính xác vị trí GPS trên bản đồ. Nhân viên làm việc ngoài hiện trường có thể cập nhật dữ liệu GIS tại chỗ, kiểm tra, xem xét thông tin lịch sử, chỉnh sửa các thông tin thuộc tính và đối tượng hình học dựa trên bản đồ nền chẳng hạn như kiểm tra cây trồng hay các tiện ích công trình công cộng, đèn giao thông và cầu đường… tùy theo chuyên môn và chức năng.
Ngoài ra, Mobile Mapworks có thể thực hiện một số chức năng tìm kiếm các đối tượng dựa vào thuộc tính, sử dụng thiết bị camera để đăng tải hình ảnh, điều khiển chồng xếp các lớp bản đồ… Người dùng có thể được phân quyền truy cập vào dữ liệu GIS cũng như các chức năng, đồng thời sử dụng dữ liệu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu mà không cần chuyển đổi hoặc sao lưu dữ liệu tạm thời.

Tính năng nổi bật

Chụp ảnh hiện trường

Chụp dữ liệu hiện trường và cập nhật dữ liệu trên máy tính bảng, trao quyền cho tất cả quy trình kiểm tra tại hiện trường

Kiến trúc mở

Cập nhật thông tin hiện trường luôn sẵn sàng trên tất cả các nền tảng GIS

Cấu hình nhiệm vụ thủ công

Khai báo nhiệm vụ và cấu hình quy trình làm việc theo các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể