Cơ sở hạ tầng

Tính năng nổi bật

Tiện ích công

Giám sát thông minh hệ thống điện và nước để xác định những vị trí rò rỉ, gây gián đoạn đường truyền, giúp khắc phục nhanh nhất có thể

Mở đường cho thành phố thông minh

Nghiên cứu đầu tư hạ tầng đường phố để giúp các nhà quy hoạch xác định được tuyến đường nào cần nâng cấp

Kết nối tất cả trong một

Thông tin hạ tầng được kết nối với nhau để vận hành tốt hơn và đưa ra những sáng kiến mới nhằm quản lý hiệu quả

Video

Thực hiện phân tích động với bộ phân tích sự cố