CAESAR II®

Giải pháp phân tích,tính toán ứng suất đường ống


Bắt đầu được giới thiệu vào năm 1984, Phần mềm Caesar II đã trở thành phần mềm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế hệ thống đường ống. Đây là giải pháp hoàn hảo cho phép tính toán, phân tích và kiểm tra nhanh chóng, chính xác hệ thống ống. Ngay khi hệ thống ống này chịu tác dụng các loại tải trọng như:

  • Áp lực dòng
  • Nhiệt độ
  • Động đất
  • Các điều kiện tải trọng tĩnh và động

Tất cả đều theo các tiêu chuẩn công nghiệp phổ biến hiện nay.


CAESAR II có thể phân tích hệ thống đường ống cho bất kỳ quy mô, kích thước nào. Ngay cả khi bạn đang thiết kế một hệ thống mới hoặc thiết kế lại trên các công trình có sẵn. Thêm vào đó, CAESAR II có tính năng liên kết hai chiều giữa việc phân tích và thiết kế CAD. Điều này có nghĩa là các kỹ sư và nhà thiết kế sẽ dễ dàng đồng bộ hóa thông tin khi có sự thiết kế có sự thay đổi.
Với Caesar II, bạn có thể làm nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn và có thể bàn giao kết quả chính xác.

Các tài liệu tham khảo kỹ thuật và tính phổ biến của CAESAR II kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và toàn diện đã giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao năng suất sản xuất tổng thể.Farrukh Shaikh, Amiantit Fiberglass Industries Ltd