Viện Năng lượng – Bộ Công thương

Website: www.ievn.com.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ