Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn – Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Website: www.bsr.com.vn

+    Cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, máy trạm, các thiết bị ngoại vi.

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp.

+    Cung cấp giải pháp về quản lý dữ liệu kỹ thuật các công trình công nghiệp.

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ.