Giải pháp thu thập và xây dựng dữ liệu không gian toàn diện (S-SURVEY)

Chúng tôi cung cấp các thiết bị công nghệ hiện đại (máy ảnh số, máy quét laser LiDAR, UAV,…) và các giải pháp để thu thập và xử lý dữ liệu không gian, xây dựng CSDL không gian từ ảnh số, ảnh máy bay, ảnh vệ tinh, các đám mây điểm quét laser kết hợp với các nguồn dữ liệu sẵn có.

Write a Reply or Comment