Cơ Cấu Tổ Chức

Hiện tại nhân lực Truetech có tổng số 55 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Trong đó có 45 chuyên gia kỹ thuật. Hầu hết đều đã được cử đi các khóa đào tạo kỹ thuật ở nước ngoài.

cautruc-317vn