Danh mục: Uncategorized

Các dự án đưa vào triển khai trong Quý II năm 2010

Ngoài các khách hàng thường xuyên, Credent Technology luôn chú trọng đến việc mở rộng mạng lưới khách hàng, cố gắng đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Trong Quý II/2010 này, Credent Technology đã đưa vào triển khai một số dự án với các đối tượng khách hàng mới, giúp mở rộng thị phần kinh doanh của công ty.

Hội thảo phần mềm Primavera tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu về phần mềm Primavera, nhận thấy đây là một phần mềm rất hữu dụng và phù hợp với công tác quản lý của các Ban Quản lý dự án (QLDA), Ban Khoa học công nghệ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp với công ty TNHH Công nghệ Niềm tin (Credent Technology để tổ chức một buổi Hội thảo giới thiệu về các phần mềm này.