Các dự án được triển khai trong quý II/2011

Song song với việc thực hiện các dự án đã ký kết, trong Quý II/2011, True Technology đã bắt đầu triên khai một số dự án mới trong ngành dầu khí như sau:

         Cung cấp phần mềm xây dựng hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị cơ điện Infor trên các công trình biển cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

         Cung cấp dịch vụ nâng cấp và bảo trì phần mềm PVElite cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

         Cung cấp phần mềm và dịch vụ đào tạo phần mềm SmartPlant Instrumentation – Intools cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.

         Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn phần mềm thiết kế SmartPlant 3D cho Công ty TNHH Technip Việt Nam.

         Cung cấp dịch vụ đào tạo phần mềm Caesar II cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – PVGas.

         Cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm PDS và SPR cho JGC Việt Nam.