Các dự án được triển khai trong quý II/2011

Song song với việc thực hiện các dự án đã ký kết, trong Quý II/2011, True Technology đã bắt đầu triên khai một số dự án mới trong ngành dầu khí như sau:

-         Cung cấp phần mềm xây dựng hệ thống quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị cơ điện Infor trên các công trình biển cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

-         Cung cấp dịch vụ nâng cấp và bảo trì phần mềm PVElite cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

-         Cung cấp phần mềm và dịch vụ đào tạo phần mềm SmartPlant Instrumentation – Intools cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.

-         Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn phần mềm thiết kế SmartPlant 3D cho Công ty TNHH Technip Việt Nam.

-         Cung cấp dịch vụ đào tạo phần mềm Caesar II cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – PVGas.

-         Cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm PDS và SPR cho JGC Việt Nam.

 

 

Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]