Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nỗ lực vượt khó

Theo VTC News Trong tháng 8/2017, giá dầu dù có cải thiện nhưng vẫn dao động ở mức thấp nên hiệu quả của các dự án cũng như công tác thu xếp vốn cho hoạt động thăm dò, khai thác là những bài toán khó. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt bậc, bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phù hợp từ khâu tổ chức, quản lý đến điều hành thăm dò khai thác, trong tháng 8 và 8 tháng năm 2017, PVEP đã giải được nhiều bài toán khó, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí quy đổi được Tập đoàn giao.
PVEP

 Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của PVEP tại Algeria

Sản lượng khai thác dầu khí tháng 8 của PVEP là 0,40 triệu tấn quy dầu, đạt 123% kế hoạch tháng. Lũy kế 8 tháng năm 2017, sản lượng khai thác đạt 3,36 triệu tấn quy dầu, trong đó, khai thác dầu và condensate 2,63 triệu tấn; khí bán tháng 8/2017 được 78,3 triệu m3, đạt 144% kế hoạch tháng, lũy kế 8 tháng là 731,3 triệu m3, đạt 126% kế hoạch. Hoạt động khai thác tại các mỏ ổn định, an toàn, sản lượng khai thác cao hơn mức kế hoạch. Về khối lượng bốc bán dầu khí, trong tháng 8 đã bốc bán 29 chuyến dầu/condensate, tổng cộng 8 tháng bốc bán 280 chuyến dầu/condensate, phần PVEP là 16,9 triệu thùng, toàn dự án là 45,9 triệu thùng. Về bán khí, 8 tháng xuất bán phần của PVEP đạt 478 triệu m3, toàn dự án là 1.511 triệu m3. Với những kết quả đó, tổng doanh thu 8 tháng của PVEP là 22.405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.301 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5.644 tỷ đồng. Trong tháng 8/2017, PVEP tập trung hoàn tất các công tác phát triển mỏ tại Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng, vận hành hệ thống ổn định các mỏ nhằm bảo đảm sản lượng khai thác, đồng thời tiếp tục rà soát, triển khai các dự án phát triển mỏ khác. Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò, phát triển tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng trước khi thực hiện, bảo đảm các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của PVEP.
 

PVEPGiàn khai thác mỏ Đại Hùng

Về đầu tư, PVEP triển khai các dự án trên cơ sở kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được Tập đoàn phê duyệt. Toàn bộ các dự án trong và ngoài nước được bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra sự cố khiến việc sản xuất bị gián đoạn. Đặc biệt, trong các đợt mưa bão vừa qua, PVEP luôn chủ động theo dõi, triển khai ứng phó với tình hình thời tiết trên biển, tuân thủ theo đúng quy định của PVN/PVEP, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của PVEP và các đơn vị.
PVEP

Cán bộ, kỹ sư PVEP làm việc tại sa mạc Sahara

Bên cạnh những kết quả khả quan từ nỗ lực vượt khó, PVEP vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ khi những bất cập về cơ chế tài chính cho doanh nghiệp thăm dò khai thác dầu khí (E&P) chưa được tháo gỡ. Điển hình như với hoạt động tìm kiếm, thăm dò có tính đặc thù rủi ro cao nên PVEP không thể vay vốn cho các hoạt động này. Hoặc một số chi phí hợp lý trong thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không được tính, tạo ra những thiệt thòi lớn cho doanh nghiệp. Quá trình đàm phán các hợp đồng dịch vụ dầu khí đã mang lại kết quả ban đầu, song chưa tương ứng với biên độ giảm sâu của giá dầu, dẫn đến nhiều dự án, đặc biệt các dự án trong giai đoạn khai thác tận thu, không đạt hiệu quả kinh tế như mong muốn, cần có cơ chế phù hợp như mô hình điều hành phi lợi nhuận đang áp dụng đối với mỏ Sông Đốc. Trong những tháng cuối năm 2017, PVEP tập trung triển khai vận hành ổn định các mỏ nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác. PVEP sẽ tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại như: Tiếp tục rà soát chặt chẽ công tác góp vốn/giãn góp vốn cho các dự án dầu khí; tập trung đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, quyết liệt đổi mới phương thức quản trị, phát huy mạnh mẽ công tác sáng kiến, sáng chế với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện dòng tiền. Dự báo giá dầu trong các tháng cuối năm chưa được cải thiện nhiều, cùng với các bất cập về cơ chế đặc thù chưa được tháo gỡ, PVEP tiếp tục làm việc với các cấp chủ quản để báo cáo Chính phủ cho phép điều chỉnh phạm vi sử dụng quỹ tìm kiếm, thăm dò cho toàn bộ hoạt động tìm kiếm, thăm dò thay vì chỉ cho các dự án tìm kiếm, thăm dò trong nước, đồng thời có cơ chế tài chính phù hợp để PVEP phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-2/13)… Với nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, người lao động, PVEP đang hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2017, phấn đấu về đích trước thời hạn các chỉ tiêu SXKD cơ bản, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD của toàn Tập đoàn.
Tổng doanh thu 8 tháng năm 2017 của PVEP là 22.405 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.301 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 5.644 tỷ đồng (đạt 81% kế hoạch năm).
NHÃ PHƯƠNG Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU