Tag Archives: PVN/PVEP

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nỗ lực vượt khó

PVEP

(VTC News) – Dù thị trường chưa thuận lợi, cơ chế tài chính còn nhiều bất cập, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vẫn nỗ lực vượt khó, SXKD tháng 8 và 8 tháng năm 2017 rất khả quan, trong đó nộp ngân sách Nhà nước 8 tháng tới 5.644 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US