Tag Archives: AnhVienTham

Công bố Chứng nhận Tuân thủ OGC cho Tiêu chuẩn mã hóa OGC GeoTIFF v1.1

Ngày 9 tháng 6 năm 2021, Tổ chức Open Geospatial Consortium (OGC) thông báo rằng Bộ Kiểm tra thực thi (ETS) cho phiên bản 1.1 của Tiêu chuẩn mã hóa OGC GeoTIFF đã được Hội đồng thành viên OGC phê duyệt.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US