Quản lý tài sản hướng thông tin địa lý

Giới thiệu chung

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) được phát triển vào những năm 1960. Ngày nay, GIS đã được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành nghề như quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giao thông vận tải, quản lý điện lưới, quản lý nước sạch, an ninh quốc phòng, chống ngập lụt, dịch vụ công… Từ những thông tin số trên cơ sở tọa độ của dữ liệu đầu vào, GIS hỗ trợ các nhà quản lý đánh giá được hiện trạng của các đối tượng để có thể ra quyết định một cách chính xác hơn. Một số dạng dữ liệu điển hình của GIS bao gồm:

 • Dữ liệu dạng vector (Các điểm, đường và vùng).
 • Dữ liệu dạng raster (Mô hình số độ cao hoặc ảnh).
 • Dữ liệu dạng mạng lưới (Hay sử dụng cho các ngành như đường giao thông, lưới cấp thoát nước, lưới điện…).
 • Dữ liệu địa hình ba chiều và bề mặt khác.
 • Dữ liệu đo đạc.
 • Dữ liệu dạng địa chỉ.

InforEAM là một giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp (Enterprise Asset Management [EAM]) với phần lõi là quản lý bảo dưỡng thiết bị (Computerized Maintenance Management System [CMMS]). Đặc thù của các doanh nghiệp khi sử dụng GIS để phục vụ quản lý thì tài sản và thiết bị thường phân tán trên một vùng địa lý rộng lớn. Điều này đặt ra nhu cầu phải có một giải pháp tập trung trên chính nền GIS để quản lý các tài sản có giá trị của mình. Với tiền đề đó, InforEAM đã phát triển một module riêng biệt nhằm tích hợp với các hệ thống GIS khác nhau để giải quyết những vấn đề nêu trên. Mô tả phương pháp quản lý tài sản hướng thông tin địa lý (GIS-Centric Asset Management) được mô tả trong phần sau.

Giải pháp kỹ thuật

Module GIS của InforEAM được thiết kế và xây dựng với các quy trình nghiệp vụ, chức năng sử dụng và các luồng tích hợp dựng sẵn. Điều này cho phép người sử dụng dễ dàng áp dụng và điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Module GIS cho phép người sử dụng một số thao tác điển hình sau:

 • Định vị thiết bị trên bản đồ.
 • Xem thiết bị theo cấu trúc thiết bị trên bản đồ.
 • Xem dữ liệu phân tích tài sản theo vị trí địa lý.
 • Tạo phiếu công việc (Work Order [WO]) cho thiết bị theo vị trí địa lý.
 • Định tuyến cho một danh mục công việc cần thực hiện theo vị trí địa lý thuận lợi nhất.
 • Đính kèm vị trí địa lý vào phiếu công việc dưới dạng PDF.
 • Nhận thông tin về phiếu công việc và tiến hành các công tác bảo dưỡng, quản lý bảo dưỡng, quản lý tài sản liên quan theo một luồng công việc nhất dịnh.
 • Xây dựng được một hệ thống báo cáo chung với dữ liệu luôn được cập nhật hai chiều.

  InforEAM được tích hợp với hệ thống GIS nhằm tạo ra luồng trao đổi thông tin hai chiều để phục vụ mục đích quản lý. Hệ thống tích hợp được mô tả như sau: 

Gistaisan

 Luồng tích hợp được miêu tả như lưu đồ sau:

Kết quả tích hợp như sau:

 • Cho phép hiển thị bản đồ trên InforEAM bằng các tính năng về thông tin địa lý được tích hợp ngay trong InforEAM.
 • Cho phép lấy được dữ liệu thiết bị hoặc phiếu công việc bằng các tính năng về tài sản được tích hợp ngay trong hệ thống GIS.
 • Cho phép tạo ra các phiếu công việc từ một trong hai hệ thống bằng cách xác định vị trí địa lý của tài sản đó.
 • Cho phép lọc để tránh bị trùng hợp dữ liệu. Mỗi một hệ thống lưu trữ dữ liệu theo bối cảnh quản lý của từng ứng dụng riêng rẽ để tránh trường hợp dữ liệu không được đồng bộ hóa hoặc đồng bộ hóa bị thừa thông tin.
 • Cho phép tạo ra một số form mẫu ngay trong ứng dụng để kết nối thông tin hoặc thực hiện tác vụ đặc thù qua dịch vụ web (web service).

Quy trình nghiệp vụ

Quản lý tài sản hướng thông tin địa lý là một xu thế quản lý đa nhiệm trên cùng một nền tảng đang ngày càng phát triển hiện nay. Xu hướng này coi GIS là nền tảng và cơ sở dữ liệu chính để quản lý những tài sản bị phân tán trên những vùng địa lý khác nhau. Hệ thống InforEAM được tích hợp trên nền tảng này để quản lý chuyên sâu hơn về các loại thiết bị, tài sản đó với những tính năng của EAM và CMMS.

 • GIS được coi là ứng dụng nền để InforEAM lấy dữ liệu địa lý phục vụ quá trình bảo dưỡng và quản lý tài sản của mình.
 • InforEAM được sử dụng để xây dựng kế hoạch/lịch bảo dưỡng, thực hiện bảo dưỡng, cập nhật kết quả bảo dưỡng, lưu trữ lịch sử bảo dưỡng, quản lý kho, quản lý vật tư, quản lý nguồn lực, quản lý mua sắm, quản lý chi phí bảo dưỡng và các dịch vụ thuê ngoài, quản lý tài sản cố định, kiểm kê tài sản, tính khấu hao tài sản…

Khi được tích hợp với GIS, người sử dụng InforEAM và GIS có thể làm việc ngay trên cùng môi trường như:

 • Tìm kiếm trên bản đồ:
  • Tìm kiếm theo: Địa chỉ, Thiết bị, Tuyến tính, Giá trị tài sản, Giá trị GIS.
  • Lựa chọn trên bản đồ.
 • Xem toàn cảnh bố trí tài sản trên bản đồ.
 • Zoom (In/Out), Pan.
 • Theo điểm lựa chọn.
 • Lịch sử chọn.
 • Lựa chọn theo tính năng.
 • Theo sơ đồ.
 • Tham số đo.
 • Nhận dạng.
 • Xem địa chỉ gần nhất.
 • Hiển thị lớp.
 • Hiển thị chú giải (Legend).
 • Xem Phiếu công việc: Từ GIS.
  • Xem các sự kiện của InforEAM trong một vùng tìm kiếm.
  • Truy xuất đến thông tin chi tiết của WO từ GIS.
 • Khởi tạo WO: Từ GIS.
  • Truy xuất trực tiếp tới WO.
  • Tạo nhanh các WO (Các WO này có thể được tự động đính kèm vùng bản đồ cần thực hiện công việc theo định dạng PDF).
 • Lập lịch WO: Từ GIS.
  • Định vị và lập lịch WO trên cùng một vùng địa lý.
 • Định tuyến cho một danh mục công việc cần thực hiện theo vị trí địa lý thuận lợi nhất.: Từ GIS.
  • Dựa trên những thiết bị được lựa chọn cần được bảo dưỡng. Hệ thống sẽ tính toán và lập một đường đi thuận lợi nhất theo vị trí địa lý của những công việc đó.
tài sản
 • Thông tin địa lý: Từ InforEAM.
  • Hiển thị chi tiết thông tin địa lý.
  • Hiển thị các thông tin tuyến tính.
 • Xem bản đồ từ Phiếu công việc: Từ InforEAM.
  • Xem chi tiết thiết bị.
  • Chỉnh sửa điểm bắt đầu và điểm cuối, bổ sung các tuyến đường và các thông tin liên quan.
  • Gắn tài liệu bản đồ vào WO dưới dạng PDF.

Đối với người quản lý, những tính năng sau sẽ giúp hỗ trợ thêm thông tin để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý:

 • Tích hợp các thanh công cụ.
 • Khả năng cấu hình bổ sung linh hoạt.
 • Hỗ trợ online.
 • Tạo thiết bị từ bản đồ sang cho InforEAM.
 • Tạo Phiếu công việc.
 • Xem được lịch sử công việc.
 • Theo dõi được các thuộc tính của tài sản và bản đồ.
 • Đồng bộ hóa dữ liệu.
 • Đồng bộ hóa được thuộc tính của 02 hệ thống GIS và InforEAM.
 • Lọc dữ liệu hai chiều.
 • Kiểm kê tài sản doanh nghiệp.
 • Báo cáo hợp nhất về tài sản doanh nghiệp.
tài sản
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU