Giải pháp quản lý hải trình của hãng SDSD

Quản lý hải trình là một quá trình liên tục theo dõi và kiểm soát nhiều loại thông tin như vị trí tàu, thời tiết, tốc độ di chuyển, tình trạng chở hàng, tiêu thụ nhiên liệu… Những dữ liệu tàu thường xuyên trao đổi với bộ phận quản lý trung tâm bao gồm kế hoạch hải trình, theo dõi hải trình thực tế, theo dõi lịch sử hải trình, dữ liệu nhiêu liệu, trao đổi báo cáo và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành.

Trong đó, Hệ thống quản lý hải trình (VMS) là một phần của giải pháp và đã được sử dụng tại nhiều công ty vận tải biển lớn trên thế giới như Statoil Hydro ASA, Maersk, Cosco, SSY, Breamer Seascope… Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết các nghiệp vụ bao gồm:

  • Lên kế hoạch hải trình: Kế hoạch hải trình sẽ được lên từ trước tại Văn phòng với những thông tin về kinh độ, vĩ độ, hành trình… Đây là những thông tin để hệ thống tính toán giả định về số ngày hải trình, mức tiêu tốn nhiên liệu…
  • Quản lý hải trình: Hệ thống sẽ tập trung vào quản lý các công việc trong chuyến hải hành chính như hải trình, vị trí, mức độ tiêu tốn nhiên liệu, khoảng cách thực tế, thời gian tàu chạy thực tế, tốc độ chạy, thời gian tàu ngừng/nghỉ, thời gian tàu đỗ tại bến bãi, ngày đến/ rời khỏi cảng… Ngoài những thông tin chính nêu trên, hệ thống có thể quản lý những thông tin thường trực khác trên tàu như Tốc độ gió, thủy triều, nhiệt độ trên biển, lượng hàng đang chở/bốc dỡ hoặc những công việc hành chính khác trên tàu.
  • Báo cáo hải trình: Báo cáo sẽ được tự động sinh ra trên tàu và gửi dữ liệu hải trình vào bờ theo khoảng thời gian do người sử dụng định nghĩa trước. Hệ thống trung tâm tại văn phòng sẽ tự động tiếp nhận và cập nhật vào cơ sở dữ liệu để hiển thị những thông tin quản lý cần thiết. Ngoài những báo cáo về hải trình, hệ thống cũng sẽ giúp người sử dụng có được những báo cáo khi cập bến, rời bến, mức tiêu thụ dầu, vận hành của tàu hoặc báo cáo về những thông số như tốc độ gió, dòng chảy, nhiệt độ trên biển…

Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm và nhân chuyến công tác của ông Rajesh Madhavan – Chuyên gia của công ty SDSD – tới Việt Nam, True Technology đã cơ hội được làm việc với các đơn vị lớn trong ngành như Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Công ty tàu Dịch vụ Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí,… Qua buổi làm việc, các bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu nhằm tìm hiểu khả năng xây dựng một hệ thống đặc thù cho các đơn vị tại Việt Nam.

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU