Tag Archives: Hệ thống thông tin địa lý

Quản lý tài sản hướng thông tin địa lý

GIS đã được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành nghề như quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giao thông …

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US