Hợp đồng đào tạo phần mềm SmartPlant Instrumentation

Ngày 05 tháng 10 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ đào tạo phần mềm SmartPlant Instrumentation” với Công ty Cổ phần Vinh Nam (Vinh Nam JSC). Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp khóa đào tạo cơ bản phần mềm SmartPlant Instrumentation cho các cán bộ của Công ty Cổ phần Vinh Nam. Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU