Chuyên mục: Tin Tức True Technology Co. Ltd.

Các Tin Tức liên quan đến hoạt động của công ty Truetech. Tin tức được cập nhật thường xuyên nhất có thể.

quý IV/2010 SmartPlant 3D VietsovPetro

Hợp đồng ký kết trong quý IV/2010

 Trong những tháng cuối năm 2010, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Credent đã cố gắng hết sức để hoàn thành một số hợp đồng mới cũng như kết thúc đúng thời hạn các hợp đồng đã ký. Với những nỗ lực đó, trong quý IV này, Credent Technology đã ký kết hợp đồng với các khách hàng sau

Intergraph

Chuyên gia Hãng Intergraph sang làm việc tại Việt Nam trong Quý I/2010

Nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của chuyên gia hãng phần mềm Intergraph, Ông Santosh Raghavan, Credent Technology đã tổ chức các buổi làm việc nhằm trao đổi và giới thiệu về giải pháp quản lý tài liệu và tích hợp dữ liệu dự án của Hãng Intergraph tại trụ sở một số đối tác