Hệ thống quản lý dự án PIMS và một số Modules của Hãng Omega

Hãng phần mềm Omega, có trụ sở chính tại Vindafjord, Na Uy. Hãng được Deloitte Technology Fast 500 đánh giá là một trong những công ty phát triển nhanh nhất của Na Uy và Châu Âu trong thời gian qua. Những đóng góp của Omega đối với Klaipeda, Lithuania, Vindafjord, Norway đã được ghi nhận bằng một số giải thưởng.

PIMS (Project Information Management System).

Hệ thống thông tin Quản lý dự án được mô tả là một hệ thống các phần mềm, ứng dụng, chia sẻ thông tin và lưu trữ trong các dự án. Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý, cũng như đáp ứng yêu cầu của dự án để nắm bắt dữ liệu chi tiết. PIMS bao gồm các chức năng quản lý về mặt thông tin, kỹ thuật và thương mại. Phần mềm hỗ trợ sử dụng qua giao diện qua mạng LAN có sự thúc đầy tương tác giữa nhiều bộ phận cùng tham gia trong một dự án PIMS thiết kế đặc biệt để thực hiện thông qua tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu từng đơn vị sử dụng. Cơ chế hoạt động bao gồm một mô hình dữ liệu và các liên kết qua mạng LAN đến các máy clients.
 • Hỗ trợ vai trò quản lý (thường là Operation/ nhà thầu EPC).
 • Tập trung vào kiểm soát thông tin dự án.
 • Kiểm soát nhà thầu và nhà cung cấp.
 • Cho phép dễ dàng truy cập thông tin dự án.
 • Hỗ trợ luồng công việc (Work flow) hiệu quả.
 • Chia sẻ thông tin giữa các phòng ban thực hiện dự án trong một công ty.
 • Tích hợp với nhiều sản phẩm tiêu chuản sản phẩm của Microsoft.
 • Hoạt động thông qua mạng LAN/Web.
PIMS được xây dựng bao gồm nhiều modules và có tất cả các yếu cầu chức năng cho một hệ thống kiểm soát toàn bộ vòng đời của một dự án bao gồm:
 • Quản lý thông tin, dữ liệu.
 • Quản lý tài liệu, văn bản hành chính.
 • Mua sắm.
 • Quản lý nhân công thực hiện dự án.
 • Bảng chấm công.
 • Vận hành.
 • Bảo trì.

Ngoài ra, các Modules chính mà Hãng Omega cung cấp bao gồm:

 • Cost Change Management (Quản lý thay đổi chi phí)
 • Quality Management (Quản lý chất lượng)
 • Quantity Management (Quản lý số lượng)
 • Project Porfolio Management (Quản lý hồ sơ dự án)
 • Timesheet (Biên bản làm việc)
 • Personel (Nhân sự)
 • Document Management (Quản lý tài liệu)
 • Project Control Basis (Cơ sở điều hành dự án)
 • Contract Management (Quản lý hợp đồng)
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU