Chuyên mục: Giới Thiệu Giải Pháp

Giải pháp quản lý hải trình của hãng SDSD

Quản lý hải trình là một quá trình liên tục theo dõi và kiểm soát nhiều loại thông tin như vị trí tàu, thời tiết, tốc độ di chuyển, tình trạng chở hàng, tiêu thụ nhiên liệu… Những dữ liệu tàu thường xuyên trao đổi với bộ phận quản lý trung tâm bao gồm kế hoạch hải trình, theo dõi hải trình thực tế,