Vinacomin triển khai và mở rộng hệ thống phần mềm quản lý tài sản Infor EAM

Công ty hóa chất mỏ Vinacomin – MICCO là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất phân phối các loại hóa chất sử dụng trong  chế tạo thuốc nổ phục vụ cho các nhu cầu sản xuất của  Tập đoàn Than – Khoáng sản và xuất khẩu. Ý thức được hiệu quả của việc áp dụng phần mềm  quản lý bảo dưỡng, kiểm soát vật tư, MICCO đã triển khai và áp dụng phần mềm Infor EAM tại nhà máy hóa chất mỏ Thái Bình từ năm 2016 cho tới nay, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Công tác triển khai ứng dụng được tiến hành qua từng giai đoạn: Khảo sát yêu cầu tổng thể, phân tích và đánh giá các công việc hằng ngày cần xử lý trên các khối nghiệp vụ, thống nhất quy trình biểu mẫu được sinh ra từ hệ thống, biên tập và xử lý Cơ sở dữ liệu, đào tạo và chuyển giao hệ thống.

  • Trong quá trình triển khai, Công ty TNHH Công nghệ Niềm tin đã tư vấn để chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ máy móc thiết bị, quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, quản lý sự cố đột xuất trong quá trình vận hành, quản lý và theo dõi tài liệu, tích hợp hệ thống phần mềm FAST ERP để chia sẻ thông tin dữ liệu quản lý kho và bổ sung chỉnh sửa các thông tin phục vụ công tác quản lý kỹ thuật.
  • Năm 2019, trên mô hình thành công của Công ty hóa chất mỏ Thái Bình MICCO (là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Micco),  việc ứng  dụng phần mềm đã được mở rộng sang Công ty Hóa Chất Mỏ Việt Bắc, đưa toàn bộ hệ thống báo cáo số liệu bảo dưỡng sửa chữa tập trung về Tổng công ty Tại Hà Nội. Đơn vị đã chủ động đầu tư trang bị thêm hệ thống bản quyền phần mềm để mở rộng ứng dụng nghiệp vụ quản lý tới  các phòng ban chức năng, triển khai công tác quản lý an toàn trước và trong quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa nhằm theo dõi việc xin, xem xét và phê duyệt các giấy phép thực hiện công tác  sửa chữa lớn liên quan tới các thành phần cơ khí, công nghệ và tín hiệu đo lường điều khiển.
  • Hiện nay nhiều quy trình đã được tối ưu khi áp dụng phần mềm và các thông tin luôn được ghi nhận đầy đủ giúp công tác quản lý kỹ thuật được thực hiện chính xác, tiết kiệm và chủ động được kế hoạch sử dụng vật tư, nhân lực, đảm bảo được khả năng tối ưu hoạt động của máy móc thiết bị, giảm thiểu các chi phí do hỏng hóc phát sinh sự cố, hạn chế thời gian ngừng máy ảnh hưởng đến công tác sản  xuất.

Thông tin tham khảo:

https://vinacomin.vn/tin-tuc-vinacomin/hcm-thai-binh-trien-khai-phan-mem-quan-ly-tai-san-infoream-201609091447562625.htm

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU