Sửa điều lệ, siết chặt hơn quản lý tài chính, nhân sự của Petro Vietnam

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa cho ý kiến về dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ Petro Vietnam, trong đó không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho Petro Vietnam trong Điều lệ Petro Vietnam. Việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của Petro Vietnam. Bộ Công Thương rà soát quy định về việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của Petro Vietnam; thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của Petro Vietnam. Đồng thời rà soát các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ Petro Vietnam hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do Petro Vietnam và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của Petro Vietnam để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành Petro Vietnam và phù hợp với các quy định về công tác cán bộ. Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Điều lệ Petro Vietnam, trình Phó thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, ký ban hành.

Theo Nguyên Hà

Vneconomy

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU