Hợp đồng nâng cấp phần mềm VisualSoft

Ngày 25 tháng 11 năm 2009, Công ty True Technology Co. Ltd đã ký kết Hợp đồng: “Cung cấp module mở rộng phần mềm và dịch vụ bảo trì dùng trong khảo sát ROV-Visualsoft” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty True Technology Co. Ltd có trách nhiệm cung cấp:
  • Thiết bị phần cứng kết nối tín hiệu phục vụ VisualData.
  • Nâng cấp và trang bị mới các module của phần mềm Visualsoft.
  • Dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm.
Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]