Hợp đồng nâng cấp phần mềm VisualSoft

Ngày 25 tháng 11 năm 2009, Công ty True Technology Co. Ltd đã ký kết Hợp đồng: “Cung cấp module mở rộng phần mềm và dịch vụ bảo trì dùng trong khảo sát ROV-Visualsoft” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty True Technology Co. Ltd có trách nhiệm cung cấp:
  • Thiết bị phần cứng kết nối tín hiệu phục vụ VisualData.
  • Nâng cấp và trang bị mới các module của phần mềm Visualsoft.
  • Dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm.
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU