Truetech tập huấn sử dụng, quản lý hệ thống chỉ huy, giám sát camera quận Gò Vấp

Nhằm đảm bảo công tác điều hành, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, chỉ huy giám sát camera an ninh trên địa bàn phường và quận Gò Vấp. Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp đã phối hợp cùng công ty Truetech tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ đầu mối làm công tác quản lý, vận hành hệ thống chỉ huy, giám sát camera an ninh.

Hình ảnh buổi tập huấn tại Uỷ ban nhân dân quân Gò Vấp

Buổi tập trung hướng dẫn các thao tác cơ bản đến nâng cao về hệ thống camera an ninh tại quận. Các lỗi thường gặp và cách giải quyết lỗi.

Chuyên gia của Truetech đang hướng dẫn về hệ thống

Sau khi được hướng dẫn các đồng chí phụ trách được thực hành tại chỗ nhằm có kinh nghiệm vận hành hệ thống.

Các đồng chí vận hành đang đặt các câu hỏi về hệ thống với chuyên viên của Truetech.

Trong buổi tập huấn chuyên viên của Truetech cũng đã giới thiệu và trình diễn các tính năng của hệ thống Safecity đến các cán bộ lãnh đạo công an phường và các các bộ phụ trách phường tại địa bàn quận Gò Vấp.

Nhằm đảm bảo công tác điều hành, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, chỉ huy giám sát camera an ninh trên địa bàn phường và quận Gò Vấp. Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp đã phối hợp cùng công ty Truetech tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ đầu mối làm công tác quản lý, vận hành hệ thống chỉ huy, giám sát camera an ninh.
Hệ thống Safecity của công ty Truetech.
Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]