Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant 3D năm 2009

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm thiết kế chi tiết 3D công trình” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp:

  • Phần mềm thiết kế chi tiết 3D – SmartPlant 3D
  • Bộ phần mềm quản trị CSDL Microsoft SQL
  • Dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm và đào tạo xây dựng thư viện chuẩn.
  • Dịch vụ tư vấn sử dụng phần mềm khởi tạo dự án và quản trị hệ thống.
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU