Chương Trình Đào Tạo Hexagon

Do thách thức toàn cầu của COVID-19, các Chương trình Đào tạo Công khai năm 2021 của chúng tôi sẽ vẫn ở định dạng trực tuyến.

Các buổi đào tạo về  Power Portfolio, Luciad Portfolio and  M.App Portfolio hiện đã có sẵn để đăng ký qua các link dưới đây.

Xin lưu ý rằng các Khóa đào tạo Công khai là miễn phí cho các Đối tác của chúng tôi và các dịch vụ thanh toán không còn cần thiết để đăng ký và tham dự các khóa học đã chọn. Nếu bạn đăng ký nhưng không tham gia khóa đào tạo sẽ bị phạt tương đương với giá đào tạo đầy đủ.

ERDAS IMAGINE Spatial Modeler Training (3 ngày): 1-3 tháng 3 năm 2021

9 giờ sáng theo giờ CET (Giờ Châu Âu)

Trong buổi đào tạo này, người tham dự được giới thiệu về các khái niệm và thành phần của mô hình không gian, tìm hiểu các cách chạy và cấu hình mô hình khác nhau bằng các mô hình không gian trong ERDAS IMAGINE và GeoMedia, đồng thời chạy nhiều mô hình xử lý địa lý trong thế giới thực.

Đào tạo nâng cao GeoMedia (3 ngày): 15-17 tháng 3 năm 2021

9 giờ sáng EST (Giờ chuẩn miền Đông Châu Âu)

Mục tiêu của khóa đào tạo này là cung cấp cho bạn khóa đào tạo GeoMedia nâng cao bao gồm: giới thiệu về các khái niệm nâng cao của GIS, các chức năng và công cụ phân tích mạnh mẽ liên quan đến các trường hợp người dùng thực, Xác thực dữ liệu và ghi nhãn nâng cao, Mã hóa địa lý và phân tích lưới. Các ví dụ nâng cao Spatial Modeler sẽ được tạo với các thủ tục tự động. Vào cuối khóa đào tạo này, bạn sẽ được chuẩn bị để tạo ra sản phẩm dành cho người dùng cuối tinh vi để ra quyết định và phân tích rủi ro.

Đăng ký tham gia

LuciadLightspeed Training (3 ngày): 1-3 tháng 3 năm 2021

10 giờ sáng AEST (Giờ chuẩn miền Đông Úc)

Hiểu sâu sắc về các khái niệm LuciadLightspeed và áp dụng kiến thức này vào thực tế để xây dựng các ứng dụng nhận thức tình huống không gian địa lý hiệu suất cao. Ngoài ra, hãy khám phá chức năng tăng tốc GPU của LuciadLightspeed.

Luciad Fusion Training (2 ngày): 4-5 tháng 3 năm 2021

10 giờ sáng AEST (Giờ chuẩn miền Đông Úc)

Hiểu sâu sắc về các khái niệm LuciadFusion. Tìm hiểu cách sử dụng LuciadFusion để quản lý, kết hợp và cung cấp một lượng lớn dữ liệu không gian địa lý cũng như cách tùy chỉnh và mở rộng máy chủ với các định dạng, phân tích và dịch vụ tùy chỉnh.

LuciadRIA Đào tạo (2 ngày): 8-9 tháng 3 năm 2021

10 giờ sáng AEST (Giờ chuẩn miền Đông Úc)

Hiểu sâu sắc về các khái niệm LuciadRIA và áp dụng kiến thức này vào thực tế để xây dựng các ứng dụng nhận thức tình huống không gian địa lý dựa trên trình duyệt hiệu suất cao.

Đăng ký tham gia

Đào tạo Tiêu chuẩn Doanh nghiệp M.App (4 ngày):

Ngày 8-11 tháng 3 năm 2021 - 9 giờ sáng theo giờ CET (Giờ Trung Âu)

15-18 tháng 3 năm 2021 - 10 giờ sáng BRT (Giờ Brasilia)

Ngày dành cho nhà phát triển bổ sung của M.App Enterprise (API RIA - 1 ngày):

Ngày 12 tháng 3 năm 2021 - 9 giờ sáng theo giờ CET (Giờ Trung Âu)

Buổi đào tạo này là phần giới thiệu kỹ thuật về M.App Enterprise. Những người tham dự của bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng Smart M.App bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn và mã tùy chỉnh. Họ cũng sẽ hiểu sâu hơn về kiến trúc, quá trình cài đặt và cấu hình trong M.App Enterprise. Đối với phiên này, chúng tôi có khả năng có thêm một ngày để các nhà phát triển dạy cách tùy chỉnh M.App Enterprise bằng cách sử dụng API LuciadRIA.

M.App X Training (2 ngày): 22-23 tháng 3 năm 2021

10 giờ sáng BRT (Giờ Brasilia)

Khóa đào tạo này giới thiệu về M.App X, phần mềm khai thác hình ảnh dựa trên đám mây của chúng tôi. Nó sẽ hiển thị cách các quy trình công việc theo định hướng đặc thù thường được thực thi trong ERDAS IMAGINE và có thể được thực hiện trên đám mây bằng cách sử dụng M.App X. Người tham dự sẽ trải qua các quy trình công việc thình ảnh thông minh (IMINT) tiêu chuẩn, bao gồm cả hình ảnh chỉnh sửa địa lý trước khi thực hiện phát hiện thay đổi, nhận dạng đối tượng, và tạo báo cáo thông minh.

Đăng ký tham gia

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU